عضویت / ورود

10 فیلم که قهرمانان آن از داستان ها برگرفته شدند

خیلی از فیلم هایی که در آن ها ابر قهرمانان وجود دارد همراه با خاطرات تنهایی و غمگینی کودکی ، از دست دادن پدر و مادر و خیلی از سوال ها مثل اینکه او چطور این قدرت را به دست آورده است و یا اینکه چرا از این قدرتش برای کمک کردن به مردم استفاده میکرده بوده است . هنوز در تعجبم که کدام قسمتهای فیلم از کمیک ها جا مانده بودند . امروز در گجتی ها به بررسی چیزهایی که از هالک ، مرد عنکبوتی و خیلی های دیگر ندیده بودیم می نشینیم .
عضو این خبرخوان RSS شوید