عضویت / ورود

10 فیلم که قهرمانان آن از داستان ها برگرفته شدند

خیلی از فیلم هایی که در آن ها ابر قهرمانان وجود دارد همراه با خاطرات تنهایی و غمگینی کودکی ، از دست دادن پدر و مادر و خیلی از سوال ها مثل اینکه او چطور این قدرت را به دست آورده است و یا اینکه چرا از این قدرتش برای کمک کردن به مردم استفاده میکرده بوده است . هنوز در تعجبم که کدام قسمتهای فیلم از کمیک ها جا مانده بودند . امروز در گجتی ها به بررسی چیزهایی که از هالک ، مرد عنکبوتی و خیلی های دیگر ندیده بودیم می نشینیم .

10 تا از سالم ترین رژیم ها

هرچیزی که درباره رژیم و کاهش وزن باشد همیشه سر زبان هاست . ما در کتاب های " چگونه وزنتان را کنترل کنید " گرفتار شده ایم . برنامه های رژیمی و مخصوصا غذاهای رژیمی واقعا اعصاب خورد کن هستند . این ده رژیم های غذایی پر طرفدارترین ها هستند اما به این معنی نیست که بهترین و سالم ترین رژیم های غذایی هم هستند . بعضی از این رژیم ها برای سالیان درازی راهنمای متخصصان تغذیه بوده اند و به همین ترتیب در میان خیلی از مردم پر طرفدار شدند . گجتی ها امروز 10 تا از بهترین رژیم ها را برای شما انتخاب کرده است .
عضو این خبرخوان RSS شوید