عضویت / ورود

10 تا از رنگی رنگی ترین جشنواره ها در جهان

هر کشوری برای به نمایش گذاشتن داشته ها ، فرهنگ و سنت خود جشنواره های منحصر به فردی دارد و این جشنواره ها یکی از معروف ترین جاذبه های گردشگری هستند که مردم را از سراسر دنیا به سوی خود جلب میکنند . برخی از این جشنواره ها تا یک هفته طول میکشند در حالی که برخی دیگر ممکن است حتی یک ماه هم ادامه داشته باشد . بعلاوه این یک راه کسب درآمدی هم میتواند باشد وقتی که نگاه همه ی کشورها به طرف شماست .
عضو این خبرخوان RSS شوید