عضویت / ورود

3 ویجت تقویم اندرویدی برای این که همیشه بروز باشید

اگر چه روزهای اول معرفی اندروید این ویجت ها کمی عجیب و غریب و البته جالب بودند اما رفته رفته از جالبی آن ها کاسته شد . مدتی که از معرفی اندروید گذشت همه نوع ویجت برای آن آمد و حتی قفل صفحه هم از این قاعده جدا نبود . امروزه دیگر برای همه چیز ، ویجتی آمده است ؛ آب و هوا ، ساعت و خیلی چیزهای دیگر !
  • منتشرشده در آموزش
عضو این خبرخوان RSS شوید