عضویت / ورود

رنگی ترین تلفن های هوشمند - قسمت اول

گجت هایی هستند که ما آن ها را بیشتر با رنگ بندیشان می شناسیم. شاید بتوان این گونه برداشت کرد که این گجت ها بیشتر تزئینی هستند اما از طرفی هم این فرضیه را می توان نادیده گرفت.
عضو این خبرخوان RSS شوید