عضویت / ورود

10 لحظه تعجب آور در رویداد : gamescom - قسمت اول

رویداد gamescom 2014 پر از اتفاقات جور و واجور و با نمایش های قوی از سونی و مایکروسافت و خیلی از بازی های دیگر بر روی صحنه بود . به هر حال شما در کلن آلمان هستید تا تجربه کنید که آن ها در صحنه اند یا فقط نمایش را در خانه همراهی و دنبال میکنند . خیلی سخت است انکار اینکه این رویداد تا کنون دارای لحضات غیر منتظره زیادی بوده است .
  • منتشرشده در بازی
عضو این خبرخوان RSS شوید