عضویت / ورود

کنسول

انحصار بازی Rise of the tomb – خیزش توم ریدر : چرا عصبانیت طرفداران بی معنیست ؟

وقتی من اخبار را درباره انحصار بازی " Rise of tomb – خیزش توم ریدر" را برای ایکس باکس وان شنیدم در غم و اندوه فرو رفتم . خوب در واقع هیچ کدام از شما نمیخواهید در یک قطار شلوغ شروع به گریه کردن بکنید . من در آن لحظه خیلی متاسف بودم . اما الآن احساس بهتری دارم ، چون مایکروسافت تایید کرد که این یک انحصار مدت دار است و قرار نیست همیشگی باشد . اما هنوز نمیدانیم…